top of page
Atatürk Evi Tanıtım Filmi
Atatürk
Görüntülerle Atatürk
Kurtulus Savası ve Devrimler

“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.”

Mustafa Kemal Atatürk

bottom of page